Psychoterapia Warszawa

Psychoterapia to metoda leczenia problemów psychologicznych opierająca się na rozmowie z terapeutą. Podczas takiej rozmowy osoba zgłaszająca różne trudności ma okazję przy wsparciu psychoterapeuty uzyskać pogłębioną wiedzę na swój temat (zwiększyć samoświadomość) , a także uruchomić swój zablokowany potencjał rozwojowy.


Przedmiotem rozmowy jest wszystko to co przynosi ze sobą osoba zgłaszająca się po pomoc, a więc są to nurtujące ją problemy, myśli, fantazje, uczucia, sny czy wspomnienia, do których odnosi się terapeuta.


Celem rozmowy z psychoterapeutą jest uzyskanie przez osobę uczestniczącą w terapii innej, nowej perspektywy widzenia siebie i swoich trudności oraz zrozumienie przyczyn problemów oraz mechanizmów blokujących rozwój osobisty. Lepsze rozumienie siebie pozwala uzyskać większy wpływ na swoje życie i kształtować je w sposób bardziej podmiotowy. Rozmowa z terapeutą jest źródłem wsparcia i zrozumienia siebie. Nie daje gotowych rozwiązań ani recept, ale pozwala do nich docierać, poprzez uruchomienie wewnętrznych zasobów i dostrzeżenie nowych punktów widzenia. Pomaga dotrzeć do swoich potrzeb i pragnień, często wcześniej zablokowanych, polepszyć relacje ze sobą i z innymi osobami, a w konsekwencji- zwiększyć jakość życia. 


Terapia seksuologiczna- przebiega na róznym poziomie złożoności, w zależności od rodzaju i głębokości zgłaszanych problemów, ich zasięgu i odniesienia do innych obszarów osobowościowych i sfer życia. Czasem wystarczy jedna bądź kilka konsultacji ze specjalistą, aby uzyskać odpowiedź na nurtujące pytanie, poradę czy zalecenie. Częściej jednak potrzebny jest cykl spotkan niezbędnych do pogłębienia rozumienia zgłaszanego problemu i pracy nad nim. Dosyć często zdarza się ze problem seksuologiczny okazuje się być częścią głębszego problemu tożsamościowego, czy ogólnie mówiąc- psychologicznego. Nasza seksualność, kobiecość czy męskość to przecież integralna część nas samych i naszego wewnętrznego świata. W tej sytuacji potrzebna jest krótko- lub długoterminowa pomoc psychoterapeutyczna, której częścią będzie zajmowanie się seksualnością i problemami seksuologicznymi, ale obejmować ona będzie także inne sfery życia. 

Psychoterapia jest ciekawa!

Jeśli masz chęć i odwagę odbyć niezapomnianą,
pełną wrażeń i wzruszeń podróż w głąb siebie,

A przy okazji tej podróży
rozwiązać swoje życiowe problemy - docierając do ich źródła


-zgłoś się! Ta propozycja jest dla ciebie.Pamiętaj, nawet najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku. 

Zacznij dziś!

Certyfikowany psychoterapeuta!